logo
Qingdao Hijoe Card Clothing Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Kim loại thẻ dây, linh hoạt philê, đỉnh phẳng, bông lãng phí máy tái, baler